شرکت بین المللی مهندسی حامی صنعت پدیده آریا

ارائه دهنده خدمات گسترده ای در پروژه های

معادن فولادی، نفت و گاز و نیروگاهی

خدمات

فولادی

قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه های فولاد سازی

پتروشیمی

قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه های پتروشیمی

نیروگاهی

قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه های نیروگاهی

فهرست